JUNIOR YAZ KAMPLARI & STEM KAMPLARI

JUNIOR YAZ KAMPLARI & STEM KAMPLARI

IDEAS Turkey bünyesinde bireysel yada gurup ö?rencilere özel olarak haz?rlanm?? yaz ve semestr tatillerinde düzenlenen Junior programlar ve STEM kamplar? mevcuttur.Junior programlarda ingilizce yeterlili?i gerekmezken STEM programlar?nda  ö?rencilerin orta ve ileri düzeyde ingilizce seviyesine sahip olmas? ön görülmektedir.

JUNIOR KAMP NEDIR ?

Universite kampüsleri bünyesinde düzenlenen min 2, max 9 haftal?k programlard?r. Programlarda haftada 20 saat ingilizce e?itimi ard?ndan tam gün kampüs içi ve d??? sosyal aktiviteler yer almaktad?r.Ö?renciler kamp boyunca kampüs içerisinde konaklamakta , ?ehir gezileri s?ras?nda ö?remen ve dan??manlar? gözetiminde olmaktad?rlar. program boyunca 10 ö?renciye 1 dan??man ve 1 ö?retmen tahsis edilmekte olup 24 saat sa?l?k ve güvenlik görevlileri yer almaktad?r. Yaz tatillerinde ingilizcesini geli?tirmek isteyip, dünyan?n en iyi üniversite kampüslerinde e?itim almak isteyen ö?renciler için birebir programlard?r.Programa bireysel yada gurup ba?vurular? yap?labilmektedir.

STEM KAMPI NEDIR ?

STEM, Bilim (Science), Teknoloji (Technology), Mühendislik (Engineering) ve Matematik (Mathematics) kelimelerinin ba? harflerinden olu?an bir k?saltmad?r. STEM küçük ya?larda sahip oldu?umuz yarat?c?l??? kullanarak, problem odakl? çal??maya, çocuklardaki merak duygusundan yola ç?karak çözümler bulmaya odakl? bir sistem,Matemati?i veya Fen’i ders olarak de?il edindi?i bilgileri hayat?nda uygulamas?na olanak sa?layacak bir e?itim. Amerika ba?ta olmak üzere ingiltere’de var olan STEM kaplar?nda 4 ile 17 ya? aras?ndaki ö?renciler Programlama,Oyun dizayn,Robotics, Web design,3D modelleme,Film&Video,Kodlama,Biyoloji,Matematik gibi alanlarda uluslararas? ö?renciler ile birlikte proje ve uygulamaya dayal? e?itim almaktad?r. Min 2 hafta ile 6 hafta aras?nda de?i?en STEM kamplar?, ingilizce seviyesi orta ve ileri düzeyde ö?renciler için uygundur.

Detayl? Bilgi için;

info@ideasturkey.com

ideasturkey@gmail.com

GSM: +90 507 251 12 44 nike air max günstig nike air max günstig

Tags:

Back to Top
 Gry kasyno online za darmo automat do gry greentube jokers casino graj darmo online.